Återkallning bil-lampor

2015-11-09 Vi återkallar ProMeister billampor av modellerna H1, H4 och H7 efter upptäckta kvalitetsbrister.

Återkallning bil-lampor
Vi återkallar ProMeister billampor av modellerna H1, H4 och H7 efter upptäckta kvalitetsbrister. Som en ytterligare försiktighetsåtgärd återkallas även övriga strålkastarlampor av märket ProMeister.

Vi ser naturligtvis allvarligt på alla former av kvalitetsbrister i vårt sortiment. I detta fall ser vi en stor skillnad i kvalitet på de test som genomfördes i början av 2015 och senare utförda tester. Leverantören har brustit i sin kvalitetsprocess och vi har under hösten infört bättre processer för löpande kvalitetskontroll av sortimentet billampor. Vi har också säkerställt att problemet är isolerat till den aktuella produktkategorin.

Testerna visar vidare inte att alla lampor är felaktiga, det rör sig om små toleranser. Felet kan avhjälpas genom riktning vid montering. I de fall lampan har monterats av en verkstad så har fel på ljuskällan korrigerats av mekanikern. Om du upptäcker felaktig ljuskälla hänvisar vi dig som kund till inköpsstället där lampan kommer att bytas ut.