MECA Sweden styrgrupp


Carl-Johan Åström
VD MECA Sweden

Mikael Bobäck
Försäljningschef säljkår


Sonny Torgrimsson
Chef Affärsutveckling


Magnus Velen
Operativ chef Syd


Hans Thomasson
Regional försäljningschef Mitt


Peter Holmsten
Operativ chef Mitt


Johan Christersson
Kedjechef


Susanna Carlander Grafström
Marknadschef


Stefan Nilsson
Inköpschef/Kundsupportchef


Fredrik Bergengren
Businesscontroller

Anna Björk
HR chef