miljöbänk

Sonic miljöavfallsvagn med arbetsbänk

2014-01-15

Kraven på verkstäder att källsortera är strikta och styrs enligt lagkrav. Med miljöstationen underlättas detta arbete.

Kraven på verkstäder att källsortera är strikta och styrs enligt lagkrav. Med miljöstationen underlättas detta arbete. I sitt MSS-förvaringssystem lanserar nu Sonic en arbetsbänk och miljöstation/vagn. När det är dags att tömma avfallet rullas vagnen lätt iväg. Lådorna är helt utdragbara och smarta tippskydd ökar säkerheten vid tömning.