Hantering av personuppgifter

På MECA värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

MECA Sweden AB, organisationsnummer 556356 – 5612, med adress P.O Box 9509, SE-200 39 Malmö är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom de egenägda lagerbutiks- och verkstadsbolagen.

MECA består av ett stort antal kedjeanslutna verkstäder och lagerbutiker där en del av enheterna ägs av MECA medan andra enheter är samarbetande parter som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. För att få tillgång till våra samarbetande butiker och verkstäders fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta respektive butiks- eller verkstadsbolag. Använd gärna vår sökfunktion för att enkelt hitta kontaktuppgifter till våra butiker och verkstäder: www.meca.se

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: GDPR@mekonomencompany.com

Ladda ner dokumentet (klicka här)