MECA Marknaden

MECA – en aktör på möjligheternas marknad

Eftermarknaden för bilservice står under ständig förändring. Nya produkter, tjänster och villkor presenteras på närmast daglig basis. Marknaden är stabil med en årlig tillväxt på några procent. Utvecklingen beror på faktorer som antal körda mil, antal bilar rullande på våra vägar samt bilarnas ålder.

Fria verkstäder och märkesauktoriserade verkstäder

Traditionellt sett är marknaden uppdelad i två typer av aktörer. De fria verkstäderna som har en större marknadsandel på äldre bilar och de märkesauktoriserade verkstäderna som har en större andel nyare bilar. Inom nybilssegmentet har de märkesauktoriserade verkstäderna under senare år fått hårdare konkurrens från de fria verkstäderna i takt med att dessa formerar sig i verkstadskedjor.

Den tekniska utvecklingen accelererar

En av de tydligaste förändringarna i vår bransch är den allt snabbare tekniska utvecklingen. I samband med att bilparken blivit alltmer tekniskt komplicerad har det blivit allt nödvändigare att använda avancerad teknisk utrustning för att diagnostisera bilarna. Datorer och avancerade system har en allt större del i mekanikerns vardag, något som i sin tur skapat ett allt större behov av utbildning och fortbildning. De ökade kraven på teknisk kompetens har också medfört att fler verkstadsarbeten kräver ackreditering, vilket medför ett ökat behov av administration, dokumentation och redovisning.

EU-regler skapar nya möjligheter

Avsikten med reglerna i gruppundantaget är att säkra fordonsägarnas rätt att få service, underhåll och reparationer på sina fordon på den verkstad de själva väljer, till priser som styrs av konkurrens. Detta innebär att bilägaren är fri att lämna in bilen var hon själv vill, utan att riskera att bilens garantier går förlorade.

Framtidens konsument i förarsätet

Fundamentet för marknaden är naturligtvis den enskilde bilägarens behov och önskemål. Även här ser vi tydliga förändringar, både sådana som följer generella förändringar i konsumtionsmönstret och sådana som är specifika för vår bransch. De största förändringarna hos våra slutkonsumenter är att de ständigt blir bättre på att jämföra priser, kvalitet, produkter och tjänster. Vi kan också se en större rörlighet bland konsumenterna. Konsumenterna flyttar oftare, både inom landet och över landsgränser. Vi reser mer. Detta skapar ett större behov av trygghet och enkelhet i valet av verkstad, vilket gynnar kedjor med starka varumärken.